ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ
Ürün Adı: Asetilen
Kimyasal Adı: Çözülmüş Asetilen
Kullanım Alanı: Oksijen - yakıt gaz kaynağında ve alevle kesme işlemlerinde en çok kullanılan yanıcı gazdır.
2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Asetilen gazı, tüpte aseton içinde çözünmüş olarak bulunur.
Bileşen %
Hacim
Par.Pat.
Tüzüğü
PEL
OSHA(2)
TLV-
ACGIH(3)
LD50 veya
LC50(5)
Argon
Förmül: C2H2
Cas No:74-86-2
Min 98,5 Özel
Hüküm
Yok
Özel
Hüküm
Yok
Basit
Soğutucu
Özel
Hüküm
Yok
  - 1000 ppm
MAK(1)
1000 ppm
MAK(4)
500 ppm
TWA
1000 ppm
STEL(6)
1.D50: 1279
mg/kg
Yutma/fare

(1) MAK: Kapalı işyeri havasında bulunması müsaade edilen ve orada 8 saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak azami miktar
(2) PEL-OSHA: A.B.D İş güvenliği İşçi sağlığı İdaresi'nce izin verilen maruz kalma sınırı.
(3) TLV - ACGİH: Amerika Devlet Sanayi Hijyeni Görevlileri Birliği, etnik sınır değeri.
(4) TWA: 8 saatlik iş günü boyunca maruz kalmabilecek ortalama miktar.
(5) LD: Farelerde öldürücü miktar, LC: Farelerde öldürücü konsantrasyon.
(6) STEL: 15 dk. boyunca maruz kalınabilecek azami miktar.
11.07.1993 Tarih 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’ne göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmıştır.
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI

Renksiz, çok kolay alevlenir gazdır. Hafif sarımsak kokusu taşır. Şiddetli yarıgm ve patlama tehlikesi vardır. İsı, kıvılcım ve alevden uzak tutulmalıdır. Basit boğucudur. Bu ürün oksijen içermez ve kapalı alanda sızarsa, boğulmaya neden olabilir. Ortamdaki oksijen seviyesinin % 19.°’in üzerinde olması sağlanmalıdır. Basınç altındayken çok çabuk alevlenir. 1 bar’ın üzerindeki basınçlarda havada kendiliğinden tutuşabilir. Sıvı asetilen, darbelere duyarlıdır. Urün basınç altındadır. Tüpler 5O°C’nin altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

Göze etkileri
Ürün, oda sıcaklığında bir gaz olduğundan göze olumsuz bir etki beklenmez. Sıvı asetilen ile temas geçici tahrişe neden olabilir.

Deriye etkileri
Olumsuz bir etki beldenmez. Sıvı asetilen ile defalarca temas etmek tahrişe ve dermatite (deri yangısma) neden olabilir.

Yutma etkileri
Potansiyel maruz kalma yolu olarak değerlendirilmemiştir.

Solunuma etkileri
Asetilen basit boğucu bir gazdır ve yüksek miktarlarda sol unduğunda anestezik etki gösterir. Havada yüksek oranda bulunursa akciğerlerin yeterli oksijen almasını engeller. Basit boğucuların neden olduğu oksijen yetersizliği belirtilen etkileri içerir. Hızlı solunum,idrakte azalma, adele koordinasyonunda bozukluk, yanlış karar verme, tüm algılamalarda azalma, duygusal dengesizlik ve yorgunluk. Boğulma etkisi ilerledikçe, mide bulantısı, kusma, yere yıkılma ve bilinç kaybı olabilir, daha sonra kasılma, koma ve ölümle sonuçlanabilir.
Normal kullanım koşullarında, aseton tüpten çıkmaz. Ancak, eğer tüp aseton veya asetilen ile fazla doldurulmuş ise, zaman zaman tüpten aseton kusması oluşabilir. Asetonun esas olarak merkezi sinir sistemine toksik etkisi vardır ve baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma ve yorgunluğa neden olabilir. Asetonun biraz fazla solunması solunum yolunda tahrişe neden olabilir. Gebelik sırasında oksijen yetersizliğinin insanlarda ve deney hayvanlannda anonnal gelişmelere neden olduğu görülmüştür.

4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI
Gözler
Normalde gerek yok. Eğer basınçlı gaz göz ile doğrudan temas ederse doktora danışılmalıdır. Gözler derhal düşük basınçlı, soğuk su ile 15 dakika yıkanmalıdır. Gözlerin suyla iyice yıkanmasını sağlamak için göz kapaklan iyice açılmalıdır. Derhal tıbbi yardım alınması sağlanmalıdır.

Deri
Maruz kalan bölgeler ılık su ve sabunla yıkanmalıdır.
Tahriş meydana gelirse, tıbbi yardam alınmalıdır.

Yutma
Potansiyel maruz kalma yolu olarak değerlendirilmemiştir.

Solunum
Aşırı maruz kalınan tüm vakalarda derhal tıbbi müdahalede bulunulması zorunludur. Kurtarma personelinde solunum cihazı bulunmalıdır. Etkilenen kişiye yardım edilerek gazla kirlenmemiş bir alana götürülmeli ve temiz hava soluması sağlanmalıdır. Gazla kirlenmiş alandan çabuk uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi uygulanmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır. Hasta ılık ve sessiz bir yerde tutulmalıdır.
5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

Elektrik sınıflandırması: Sınıf 1, Grup A

Asetilen boru sistemleri ve bağlı donanım mutlaka topraklanmalıdır Asetilen, aseton içinde çözünmüş olarak içi tamamen gözenekli bir maddeyle doldurulmuş tüplerde kullanıma sunulur. Asetilen, aseton içinde kimyasal olarak çözündürülür ve gözenekli maddenin tamamı kaplanır. Dolu bir asetilen tüpünün valfi açıldığında, asetilen gaz halinde çözeltiden çıkar. Depolama ve kullanım alanlarına “SİGARA İÇİLMEZ” ve “ACIK ALEV KULLANILMAZ” yazılı uyarı levhalar asılmalıdır. Depolama veya kullanım alanlarında tutuşturma kaynağı bulunmamahdır. Asetilen sadece iyice dışındayken, tüplerin kapakları takılı kalmalıdır.
havalandırılmış yerlerde kullanılmalıdır. Kullanım Tüpler fiziksel hasardan korunmalıdır. Serin, kuru, iyice havalandırılmış, parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak yerlerde ve yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışların uzağında tutulmalıdır. Mümkünse tüpler üstü sundurmayla örtülmüş ve diğer binalarla bitişik olmayan bir yerde depolanmalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcaklığın 50 C’yi aşmaması gerekir. Tüpler, düşme veya devrilmelerine karşı dik ve sağlam şekilde bağlanmış olarak depolanmalıdır. “İlk giren - ilk çıkar” envanter sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmaları önlenmelidir. Kullanım dışındayken, tüplerin kapaldan takılı kalmalıdır. Tüp vanası her kullanımdan sonra ve tüp boşaldığında kapatılmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydınlmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmasında tüp arabaları kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum basıncından daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde, ürünün tüpten çıkış hızını yükseltmek için tüp ısıtılmamalıdır. Tüpe geri dönüşü önlemek için çıkış hattı üzerinde alev tutucu ve geri döndünnesiz yana (check valve) kullanılmalıdır. Oksijenle kesme ve kaynak işleminde kullanılan asetilen hortumunun hamlaca bağlı ucuna çek-valf, basınç düşürücüye bağlı ucuna ergiyen metal tapalı alev tutucu takılmalıdır. Aynı donamm oksijen hortumunun iki ucuna da takılmalıdır. Bu yöntemle, çok sık rastlanan alev geri tepme olayı önlenir.

Gaz kesinlikle tiipten başka bir tüpe veya kaba aktarılmamalıdır.

Gaz tüpleri için genel uyarı: Hiçbir zaman basınçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıklar dasıvılaştırılmış) gaz tüpleri (LC’ler) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajında, nıinibüs içinde veya station vagon aracm içinde taşımamalıdır. Bir kaçak yangın, patlama, boğulma veya zehirlenmeye neden olabilir. Kaynak yaparken, tüpün kaynak donanımı veya topraklama teliyle temas etmemesine dikkat edilmelidir. Depolama sırasında asetilen tüpleri oksijen tüplerinden en az 6m. uzakta tutulmalı veya arada en az 1,5 m. yüksekliğinde yanmaz malzemeden bir ayıraç bulunmalıdır. Tüpler yan yatırılmamalıdır. Bu asetileni emniyetsiz ve dengesiz hale getirir. Bu durumda tüpün içindeki çözücü kaybı artabilir ve asetilenin tehlikeli ayrışma olasılığı yükselir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Havadaki oksijen seviyesinin %19,5’un altına düşmesine neden olabilecek yüksek konsantrasyonda gaz birikimini engellemek için havalandırma yapılmalıdır. figili elektrik standartlarına uygun mekanik havalandırma tasarlanmalıdır.

İşe uygun el, vücut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki Hali(gaz, sıvı, katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı(21o C ve1 Atm'de) (Hava=1)
0.906
Kritik nokta
35.18o C, 61.91. bar
Patlama Sınırları
Havanın ağırlıkça %2.4-88
Çözünürlük (H20)
1185 mg/1
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı
325 oC
Koku ve Görünüm
Renksiz, sarımsak kokusu
Buhar Basıncı (20o C'd)
44 Bar
Sıvı Yoğunluğu
1185mg/1
Ergime Noktası (1 Atm)
-80.60 oC
Kaynama Noktası (1 Atm'de)
-83.8 o C
Parlama Noktası
-17.8 o C
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir.


 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.