ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ

Ürün Adı: Azot Protoksit
Kimyasal Adı: Azot Protoksit
Kullanım Alanı: En yaygın kullanım alanı anestezi uygulamalarıdır. Azot protoksit bazı uygulamalarda, oksijen gibi yanmayı destekleyici olarak da kullanılabilir.

2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Par. Pat.
Tüzüğü
PEL-
OSHA (2)
TLV-
ACGIH(3)
LD50 veya
LC50(5)
Azot Protoksit
Förmül: N20
Cas No: 10024-97-2
Min. 98.0 Yoktur Yoktur 50 ppm TWA Yoktur
11.07.1993 Tarih 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’ne göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmıştır.
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI

Renksizdir, alevlenmeyen hafif hoş kokulu sıvılaştırılmış gazdır. Oksitleyicidir. Yanmayı hızlandırıcı özelliği sonucu yanıcı ve alevlenir malzemelerde yangın ve patlama riskini arttrnr. Yüksek miktarlarda maruz kalındığında anestezik etki yapar. Urünün bilerek yanlış kullanımı zararlı veya öldürücü olabilir. Azot protoksitin tekrar tekrar kötüye kullanımı uzun vadede sağlık problemlerine neden olabilir. Azot protoksit kaçağı havadaki oksijen oranını düşüreceğinden boğulmaya neden olabilir. Ureme ile ilgili tehlikeli etkileri vardır. Urün basınç altındadır. Tüpleri 50°C’nin altındaki ortam sıcaklığında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI

Yüksek konsantrasyonlarda maruz kalındığında derin nefes alma, başdönmesi, mide bulantısı ve sonunda yetersiz oksijen nedeniyle bilinç kaybı meydana gelebilir. Boğulma etkisinin başlangıç evrelerinde havadaki oksijene ani maruz kalmması nedeniyle gülme etkisi görülür. Azot protokoksit hafif bir narkotiktir ancak ciddi bir zehirleyici değildir. Azot protoksit kaçağı havadaki oksijen oranını düşüreceğinden boğulma meydana gelebilir. Maruz kalan kişi boğulduğunun farkında olınayabilir.

AZOTPROTOKSITE AŞIRI MARUZ KALINAN TÜM VAKALARDA DERHAL TIBBİ MÜDAHALE ZORUNLUDUR. KURTARMA PERSONELİNDE SOLUNUM CİHAZI BULUNMALIDIR. Etkilenen kişiye yardım edilerek gazla kirlenmemiş bir alana götürülmeli ve temiz hava solumasına yardımcı olunmalıdır. Etkilenen kişi sıcak tutulmalı ve dinleıımesi sağlanmalıdır. Gazla kirlenmiş alandan çabuk uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi uygulamnalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.

5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

Sadece iyi havalandırilan yerlerde kullanılmalıdır. Kullanım dışındayken, tüplerin kapakları takılı kalmalıdır. Vana her bir kullanımdan sonra ve tüp boşken kapatılmalıdır. Tüpler sürüldenmemeli, kaydırılmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmasında tüp arabaları kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum basmcmdan daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullamimalıdır. Gaz tüpten doğrudan kullanılmamalıdır. Hiçbir şekilde, ürünün tüpten çıkış hızını yükseltmek için tüp ısıtılmamalıdır. Kullanım hattmdan tüpe gaz geri kaçışım engellemek için, kullanım hattı üzerinde geri döndürmesiz yana (check valve) takılı olmalıdır. Tüpteki gazı başka bir tüpe veya gaz sızdırmaz bir kaba aktarmayınız.

Tüpler fiziksel hasardan korunmalıdır. Serin, kuru, iyi havalandırılmış, yanıcılardan uzak yerlerde bulundurulmah ve yoğun trafık olan yerlerin ve acil çıkışlann uzağmda tutulmalidır. Tüplerin depolandığı yerde sıcak 50°C’i aşmamalıdır. Tüpler düşme veya devrilmelerini önlemek için dik ve sağlam şekilde sabitlenmiş olarak depolamalıdır. Boş ve dolu tüpler ayn tutulmalıdır. “Ilk giren-ilk çıkar” envanter sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmalan önlenmelidir. Kullanım veya depolama sahasında hiç bir ateşleme kaynağı bulunmamamalıdır.

Azot protoksitin yanlış ve amaç dışı kullammına karşı çalmmayı ve uygunsuz kullanımı önlemek için gerekli taşıma ve depolama tedbirleri uygulanmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler gerekli tüm önlemleri kapsamıyor olabilir. Azot protoksit kullanım sistemleri geçerli standartlara uygun olarak kurulmuş olmalıdır. Dolu ve boş azot protoksit tüpleri ile yardımcı donanım güvenli bir sahada muhafaza edilmelidir. Sadece bu iş için yetkilendirilmiş personel tüpleri yerine takıp sökmelidir. Tüplerin envanter ve muhasebe kayıtlan iyi muhafaza edilmelidir. Azot protoksit ile ilgili hırsızlık olayları derhal polise bildirilmelidir.

Gaz tüpleri için genel uyarı: Hiçbir zaman basınçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıldarda sıvılaştırılınış) gaz tüpleri (LC ‘ler) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajmda, minibüs içinde veya station wagon aracın içinde taşımamalıdır. Bir kaçak yangm, patlama, boğuhna veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Havadaki azot protoksit oranını, maruz kalma sınırları içinde tutabilmek için kullanım yerinde uygun havalandırma yapılmalıdır.

İşe uygun el, vücut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki hali (gaz,sıvı,katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı (Hava=1)
1.529
Ergime noktası
-90.81°C
Kaynama Noktası (1 Atm'de)
-269 °C
Kritik Nokta
36.4 °C, 72.45 barg

Yağ/su dağılım katsayısı
Uygulaması yok (bilgi yok)

Çözünürlük (H20)
2.2 mg/l
Koku eşiği
Uygulaması yok
Koku ve Görünüm
Renksiz, hafif tatlı
Buhar basıncı ( 20°C'de)
50.8 bar
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir. 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.