ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ
Ürün Adı: Azot, Basınçlı Gaz Halinde
Kimyasal Adı: Azot
Kullanım Alanı: Kimyasalların depolanmasında yanma ve patlamalara önlem olarak kullanılır. Ayrıca tanker, tank ve boru hatlarının süpürülmesinde, elektronik, kimya, cam, çelik ve demir-dışı metal üretim işlemleri, malzemelerin ısıl işlemleri, silo atmosferleri ve gıda paketlemede kontrollü atmosfer oluşturmak amacıyla kullanılır. Gıda dondurma, soğutma ve taşınmasında, doku dondurma ve saklamada kullanılır. Metallerin sıkı geçme işlemlerinde, kalıplamada, film ekstrüzyonda ve proses ekipmanlarında soğutucu olarak, proses solventlerinin geri kazanımı, kimyasal ayıraç ve ayrıca taşıyıcı olarak, malzeme gevrekleştiricisi olarak çapak giderme ve öğütme, meyve suyu ve meşrubat paketlemede kullanılır.
2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Azot
Förmül: N2
Cas No: 7727-37-9
99.99 - 99.998
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI
Kokusuz, renksiz, alev alma ozelligi olmayan yüksek basınçlı gazdır. Basit boğucudur. Ürün kapalı bir alanda yayılırsa boğulmaya neden olabilir. Ortamdaki oksijen seviyesinin %19.5'in üzerinde olmasi sağlanmalıdır. 50°C'nin altında kullanılmamalı ve muhafaza edilmelidir.
4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI
Yüksek konsantrasyonlarda solunması boğulmaya neden olabilir. Basit boğucuların neden olduğu oksijen yetersizliği hareketlerde yavaşlama ve bilinç kaybıyla sonuçlanabilir. Etkilenen kişi boğulduğunun farkına varmayabilir. Aşırı maruz kalınan tüm vakalarda derhal tıbbi müdahale zorunludur. Kurtarma personelinde solunum cihazı bulunmalıdır. Etkilenen kişiye yardim edilerek gazla kirlenmemiş, bir alana götürülmeli ve temiz hava soluması sağlanmalıdır. Gazla kirlenmiş, alandan çabuk uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi uygulanmalıdır. Hasta sıcak tutulmalı ve dinlenmesi sağlanmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.
5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

İyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Kullanım dışındayken, tüplerin kapaklan takılı kalmalıdır, her kullanımdan sonra ve tüp boşalınca tüp vanası kapatılmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydırılmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmasında tüp arabaları kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum basıncından daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Gaz, tüpten doğrudan kullanılmamalıdır. Hiçbir Şekilde, Ürünün tüpten Çıkışının hızını yükseltmek için tüp ısıtılmamalıdır.

Kullanım hattından tüpe gaz geri kaçışını engellemek için kullanım hattı üzerinde geri döndürmesiz vana (check valve) kullanılmalıdır. Tüpteki gaz başka bit tüpe veya gaz sızdırmaz bir kaba aktarılmalıdır. Tüpler, fiziksel hasardan korunmalıdır. Serin, kuru, iyice havalandırılmış, parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak yerlerde bulundurulmalı ve yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışların uzağında tutulmalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcaklığın 50°C'yi aşmaması gerekir. Tüplerin düşme veya devrilmelerini önlemek için dik olarak ve sağlam şekilde depolanmalıdır. "ilk giren ilk çıkar" envanter sistemi kullanarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmaları önlenmelidir. Depolama veya kullanım alanlarında tutuşturma kaynağı bulunmamalıdır. "SIGARA İÇİLMEZ" ve "AÇIK ALEV KULLANILAMAZ" uyanları depolama alanında veya kullanım alanında asılı bulundurulmalıdır. Depolama ve kullanım alanlarında tutuşturma kaynağı bulunmamalıdır.

Gaz tüpleri için genel uyan: Hiçbir zaman basınç gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılmış) gaz tüpleri (LC'ler) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajında, minibüs içinde veya station wagon aracı içinde taşımamalıdır. Bir kaçak yangın, patlama, boğulma veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Havadaki Oksijen seviyesinin %19.5'in altına düşmesine neden olabilecek yüksek konsantrasyonda gaz birikimini engellemek için ortamın havalandırılması sağlanmalıdır.

İşe uygun el, vucut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki durum(gaz, sıvı, katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı (hava=1)
0.97
Ergime noktası
-210oC
Kaynama Noktası
-196oC
Kritik Sıcaklık
-147oC
Koku ve Görünüm
Kokusuz, renksiz
Çözünürlük (H20)
20 mg/1
 
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir.


 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.