ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ
Ürün Adı: Corgon
Kimyasal Adı: Argon, C02, 02 karışımı
Kullanım Alanı: Otomotiv sektörü, çelik konstrüksiyon ve makina imalat sektöründe kullanılmaktadır.
2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Par.Pat.
Tüzüğü
PEL
OSHA(2)
TLV-
ACGIH(3)
LD50 veya
LC50(5)
Argon
Förmül: C2H2
Cas No:7440-37-1
78,den - 93'e kadar Özel
Hüküm
Yok
Özel
Hüküm
Yok
Basit
Boğucu
Özel
Hüküm
Yok
Karbondioksit
Förmül: CO2
Cas No: 124-38-9
5'den - 20'ye
Kadar
5000 ppm
MAK (1)
5000 ppm
TWA (4)
5000 ppm
TWA
30,000 ppm
STEL(6)
Uygulaması
Yok
Oksijen
Formül: O2
Cas No: 7782-44-7
1,8 den -
2.2' ye kadar
Özel
Hüküm
Yok
Özel
Hüküm
Yok
Özel
Hüküm
Yok
Özel
Hüküm
Yok
(1) MAK: Kapalı işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada 8 saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak azami miktar
(2) PEL — QSHA: A.B.p. İş Güvenliği İşçi Sağlığı İşçi Sağlığı İdaresi’ nce İzin Verilen Maruz Kalınma Sınırı
(3) TLV — ACGII4: Amerika Devlet Sanayi Hijyeni Görevlileri Birliği, Eşik Sınır Değeri
(4) TWA: 8 saatlik işgünü boyunca maruz kalınabilecek ortalama miktar
(6) STEL: 15 dakika boyunca maruz kalınabilecek azami miktar
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI
Kokusuzdur, renksizdir, alev alma özelliği yoktur. Basit boğucudur. Bu ürün, kapalı bir alanda yayılırsa boğulmaya neden olabilir. Ortamdaki oksijen seviyesinin %19.5 üzerinde olması sağlanmalıdır. Karbondioksite maruz kalmak mide bulantısına ve solunum problemlerine neden olur. Yüksek yoğunluklar dolaşımın çökmesine kadar varan vasodilasyona neden olabilir. Basınçlı gazdır. 50°C’nin altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.
4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI
Yüksek konsantrasyonlarda karbondioksite maruz kalmak boğulmaya neden olabilir. Boğulma etkileri yorgunluk ve bilinç kaybını içerir. Etkilenen kişi boğulduğunun farkında olmayabilir. Düşük konsantrasyonlarda karbondioksit hızlı solunum ve baş ağnsına neden olabilir.
Aşırı maruz kalınan tüm vakalarda derhal tıbbi müdahale zorunludur. Kurtarma personelinde solunum cihazı bulunmalıdır. Etkilenen kişiye yardım edilerek gazla kirlenmemiş bir alana götürülmeli ve temiz hava soluması sağlanmalıdır. Etkilenen kişi sıcak tutulmalı ve dinlenmesi sağlanmalıdır. Gazla kirlenmiş alandan çabuk uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi
uygulannıalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.
5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

Aşındırıcı gaz değildir, tüm yapı malzemeleri ile birlikte kullanılabilir. Iyi havalandınlan yerlerde kullanılmalıdır. Kullanım dışındayken, tüplerin kapakları takılı kalmalıdır, her kullanımdan sonra ve tüp boşalınca tüp vanası kapatılmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydırılmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmasında tüp arabaları kullamlmalıdır. Tüpler, tüp dolum basıncmdan daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Gaz tüpten doğrudan kullanılmamalıdır. Hiçbir şekilde, ürünün tüpten çıkışının hızını yükseltmek için tüp ısıtılmamalıdır.

Kullanım hattından tüpe gaz geri kaçışını engellemek için kullanım hattı üzerinde geri döndürmesiz yana (check valve) takılı olmalıdır.

Tüpteki gaz başka bir tüpe veya gaz sızdırmaz bir kaba aktarılmamalıdır.

Tüpler, fiziksel hasardan korunnıalıdır. Serin, kuru, iyice havalandırılmış, parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak yerlerde bulundurulmah ve yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışlann uzağında tutulmalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcaklığın 50°C’yi aşmaması gerekir. Tüplerin düşme veya devrilmelerini önlemek için dik olarak ve sağlam şekilde depolanmalıdır. “ilk giren ilk çıkar” envanter sistemi kullamlarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmalan önlenmelidir. Depolama veya kullanım alanlannda tutuşturma kaynağı bulunmamalıdır.

Gaz tüpleri için genel uyarı: Hiçbir zaman basmçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıldarda sıvılaştırılmış) gaz tüpleri (LC’ler) kapah bir alanda, örneğin otomobil bagajında, minibüs içinde veya station wagon aracın içinde taşınmamalıdır. Bir kaçak yangın, patlama, boğulma veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Havadaki oksijen seviyesinin %19.5’un altına düşmesine neden olabilecek yüksek konsantrasyonda gaz birikimini engellemek için havalandırma yapılmalıdır.

İşe uygun el, vücut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki Hali(gaz, sıvı, katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı(21o C ve1 Atm'de) (Hava=1)
0.906
Ergime Noktası
Uygulaması Yok
Ph
Uygulaması yok
Koku ve Görünüm
Renksiz, Kokusuz gaz
Yağ/su dağılım Katsayısı
Uygulaması yok
Özgül Ağırlık (Hava=1)
Havadan Ağır
Koku eşiği
Uygulaması Yok
Çözünürlük
Çok Düşük
 
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak herhangi bir garanti verilmesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir.


 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.