ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ

Ürün Adı: Crinogon
Kimyasal Adı: Ar-02
Kullanım Alanı: Paslanmaz çelik kaynaklarında koruyucu gaz atmosferi oluşturmakta kullanılır.

2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Argon
Förmül: Ar
Cas No: 74440-37-1
95'den
99'a kadar
Oksijen
Förmül: O2
Cas No: 7782-44-7
1'den
5'e kadar
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI

Acil durum gözden geçirmesi
Kokusuzdur, renksizdir, alev alma özelliği yoktur. Basit boğucudur. Bu ürün kapalı bir alanda yayılırsa boğulmaya neden olabilir. Ortamdaki oksijen seviyesinin %19.5 üzerinde olması sağlanmalıdır. Basınçlı gazdır. 50°C’nin altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI

Bu ürün sadece % 15 oksijen içerir ve kapalı alanlarda çevreye yayılırsa boğucu etkisi olabilir. Yüksek konsantrasyonlarda solunması boğulmaya neden olabilir. Basit boğucuların neden olduğu oksijen yetersizliği hareketlerde yavaşlama ve bilinç kaybıyla sonuçlanabilir. Etkilenen kişi boğulduğunun farkma varmayabilir. Aşırı maruz kalınan tüm vakalarda derhal tıbbi müdahale zorunludur. Kurtarma personelinde solunum cihazı bulunmalıdır. Etkilenen kişiye yardım edilerek gazla kirlenmemiş bir alana götürülmeli ve temiz hava soluması sağlanmalıdır. Etkilenen kişi sıcak tutulmalı ve dinlenmesi sağlanmalıdır. Gazla kirlenmiş alandan çabuk uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi uygulanmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.

5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

Aşındırıcı gaz değildir ve tüm yapı malzemeleri ile birlikte kullanılabilir. Iyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Kullanım dışındayken, tüplerin kapaklan takılı kalmalıdır. Vana, herbir kullanımdan sonra ve tüp boşken kapatılmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydırılmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmasında tüp arabalan kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum basıncından daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Gaz, tüpten doğrudan kullanılmamalıdır. Hiçbir şekilde, ürünün tüpten çıkış hızını yükseltmek için tüp ısıtılınamalıdır.

Kullanım hattından tüpe gaz geri kaçışını engellemek için kullanım hattı üzerinde geri döndürmesiz yana (check valve) takılı olmalıdır.

Tüpteki gaz başka bir tüpe veya gaz sızdırmaz bir kaba aktarılmamalıdır.

Tüpler, fiziksel hasardan korunınalı, serin, kuru, iyice havalandınlmış, parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak yerlerde bulundurulmalı ve yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışların uzağında tutulmalıdır Tüplerin depolandığı yerde sıcaklık 50°C’yi aşmamalıdır. Tüplerin düşme veya devrilmelerini önlemek için dik olarak ve sağlam şekilde depolanmalıdır. “Ilk giren ilk çıkar”envanter sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmalan önlenmelidir. Depolama veya kullanım alanlarında tutuşturma kaynağı bulunmamalıdır.

Gaz tüpleri için genel uyarı: Hiçbir zaman basınçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıldarda sıvılaştırılınış) gaz tüpleri (LC ‘ler) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajında, minibüs içinde veya station wagon aracın içinde taşınmamalıdır. Bir kaçak yangın, patlama, boğuhna veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Havadaki oksijen seviyesinin %19.5’un altına düşmesine neden olabilecek yüksek konsantrasyonda gaz birikimini engellemek için havalandırma yapılmalıdır.

İşe uygun el, vücut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki duruım (gaz, sıvı, katı)
Gaz
Kaynama noktası (1 Atm’de)
Uygulaması yok
Ergime noktası
Uygulaması yok
Ph
Uygulaması yok
Koku ve Görünüm
Renksiz, kokusuz gaz
Yağ/su dağılım katsayısı
Uygulaması yok
Özgül Ağırlık (hava=1)
Havadan ağır
Çözünürlük (H20)
Çok düşük
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir. 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.