ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ

Ürün Adı: Helyum, Gaz
Kimyasal Adı: Helyum
Kullanım Alanı: Kaynak alanında koruyucu gaz olarak, optik fiber üretiminde, balon gazı ve kaçak kontrol gazı olarak kullanılır. Ayrıca lazer gazı ve analitik cihazlarda, astım v.b. hastalığı olanlarda solunum gaz karışımlarında ve derin dalış gazında kullanılmaktadır.

2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Helyum
Förmül: He
Cas No: 7440-59-7
99.999 min.
11.07.1993 Tarih 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’ne göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmıştır.
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI

Kokusuzdur, renksizdir, parlayıcı olmayan gazdır. Basıt boğucudur. Bu ürün oksijen içermez ve kapalı alanda tahliye olursa, boğulmaya neden olabilir.

Ürünün yanlış kullanımı ciddi akciğer hasanna veya ölüme neden olabilir. Ortamdaki oksijen seviyelerini %19.5 üzerinde olmasım sağlayın. Basmçlı gazdır. 50°C’nin altmda kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI

Yüksek konsantrasyonlarda solunması boğulmaya neden olabilir. Basit boğuculann neden olduğu oksijen yetersizliği hareketlerde yavaşlama ve bilinç kaybıyla sonuçlanabilir. Etkilenen kişi boğulduğunun farkına varmayabilir. Helyum balonunun bile bile solunması boğulmaya, akciğer hasanna ve ölüme neden olabilir.

Aşın maruz kalınan tüm vakalarda derhal tıbbi müdahale zorunludur. Kurtarma personelinde solunum cihazı bulunmalıdır. Etkilenen kişiye yardım edilerek gazla kirlenmemiş bir alana götürülmeli ve temiz hava soluması sağlanmalıdır. Gazla kirlenmiş alandan çabuk uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi uygulanmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.

5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

Bu kanşımlar aşındıncı değildir ve tüm yapısal malzemelerle kullanılabilir.

Sadece iyice havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Kullanım dışındayken, tüplerin kapaklan takılı kalmalıdır. Her kullanımdan sonra ve tüp boşalmca tüp vanası mutlaka kapatılmalıdır. Tüpler yerde sürüklenmemeli, kaydınlmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmalarmda tüp arabalan kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum basmcından daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basmç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde, ürünün tüpten çıkışının hızını yükseltmek için tüpü ısıtılmamalıdrn Kullanım hattmdan tüpe gaz geri kaçışım engellemek için, kullanım hattı üzerinde geri döndürmesiz yana (check valve) takılı olmalıdır. Tüpteki gazı başka bir tüpe veya gaz sızdırmaz bir kaba aktan 1m am alıd ır.

Tüpler fiziksel hasardan korunmalıdır. Serin, kuru, iyice havalandırılmış, parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak yerlerde bulundurulmalı ve yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışlann uzağında tutulmalıdır. Tüpler, ahşap gibi yanıcı yapılarda bulundurulmamalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcaklığm 50°C’yi aşmaması gerekir. Tüpler, düşme veya devrilmelerini önlemek için, dik olarak ve sağlam şekilde depolanmalıdır. “Ilk giren-ilk çıkar” envanter sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmalan önlenmelidir.

Kaçak kontrolu yapınız ve kaçak yapan donanım kullanmayınız. Doğru etiketlenmemiş helyum tüpü kullanılmamalıdır. Helyum yerine hidrojen (çok yanıcıdır) kullanılmamalıdır.

Helyum balonlannın emniyetli olarak şişirilmesi için dolum cihazı ile tüplerin doğru kullanılmalan gerekir. ÇOCUKLAR ve kullanmasını bilmeyen yetişkinler balon şişirme cihazını kullanmamalıdır. 1-HELYUM GAZININ SOLUNMASI, AKCIGER HASARINA VE BOGULMA NEDENİ İLE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR. Balon şişirme cihazı tüpe takılmadan önce açılmamalıdır.

Gaz tüpleri için genel uyarı: Hiçbir zaman basınçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıldarda sıvılaştırılınış) gaz tüpleri (LC ‘ler) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajmda, minibüs içinde veya station wagon aracın içinde taşımamalıdır. Bir kaçak yangm, patlama, boğuhna veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Havadaki oksijen seviyesinin %19.5’un altına düşmesine neden olabilecek yüksek konsantrasyonda gaz birikimini engellemek için havalandırma yapılmalıdır.

İşe uygun el, vücut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki hali (gaz,sıvı,katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı (Hava=1)
0,14
Ergime noktası
Uygulaması yok
Kaynama Noktası (1 Atm'de)
-269 oC
Çözünürlük (H20)
1,6 mg/1
Ph
Uygulaması yok
Koku ve Görünüm
Renksiz, kokusuz gaz
Buhar basıncı
Uygulaması yok
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir. 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.