ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ

Ürün Adı: Hidrojen, tüplü
Kimyasal Adı: Hidrojen
Kullanım Alanı: Hidrojen birincil olarak petrokimya sektöründe ham petrolün desülfirizasyon ve hidrokraking işlemleriyle rafine edilerek daha hafif türevlerinin elde edilmesinde kullanılır. Ayrıca, kimya endüstrisinde büyük miktarlarda üretim işlemlerinde aktif bileşen olarak tüketilmektedir. Düz cam üretiminde ve metallerin ısıl işlemlerinde koruyucu ve reaktif atmosfer bileşeni olarak, enerji santralleri ekipmanlarının soğutulmasında, yenebilir bitkisel yağlannın katılaştınlması amaçlanyla ve roket yakıt kanşımlarında Hidrojen kullanım alanı bulmaktadır.

2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Hidrojen
Förmül: H2
Cas No: 1333-76-0
99.999 min.
11.07.1993 Tarih 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’ne göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmıştır.
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI
Kokusuzdur, renksizdir, son derece parlayıcı gazdır. Tehlikeli yangın ve patlama tehlikesi vardır. Isı, kıvılcım ve alevden uzak tutulmalıdır. Bu ürün oksijen içermez ve kapalı alanda sızarsa, boğulmaya neden olabilir. Ortamdaki oksijen seviyesinin %19.5 üzerinde olmasını sağlanmalıdır. Basınçlı gazdır. 50°C’ın altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.
4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI

Yüksek konsantrasyonlarda solunması boğulmaya neden olabilir. Basit boğucuların neden olduğu oksijen yetersizliği hareketlerde yavaşiama ve bilinç kaybıyla sonuçlanabilir. Etkilenen kişi boğulduğunun farkına varmayabilir.

Aşırı maruz kalınan tüm vakalarda derhal tıbbi müdahale zorunludur. Kurtarma personelinde solunum cihazı bulunmalıdır. Etkilenen kişiye yardım edilerek gazla kirlenmemiş bir alana götürülmeli ve temiz hava soluması sağlanmalıdır. Gazla kirlenmiş alandan çabuk uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi uygulanmalıdır. Hasta sıcak tutulmalı ve dinlenmesi sağlanmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.

5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

Elektrik sınıflandırması: Sınıf 1, Grup B

Hidrojen sistemi ile ilgili tüm hatlar ve donanım topraklanmalı ve hat üzerinde flanş gibi süreksizlik noktalarında iletkenliği sağlamak üzere köprüleme yapılmalıdır. Statik elektriklenmeye sebebiyet verecek her türlü koşul ortadan kaldınlmalıdır. Tüm donanım kıvılcım çıkartmaz ve patlama —korumalı (explosion-proof) olmalıdır.

Bu gaz aşındırıcı, korozif değildir. Bununla birlikte hidrojen bazı metallerle (sertleştirilmiş çelikler) kırılganlığa neden olabilir.

İyi havalandınlan yerlerde kullanılmalıdır. Kullanım dışındayken, tüplerin kapakları takılı kalmalıdır. Vana her kullanımdan sonra ve tüp boşalınca kapatılmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydınlmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmalannda tüp arabalan kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum basıncmdan daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Gaz tüpten doğrudan kullanılmamalıdır. Hiçbir şekilde, ürünün tüpten çıkışının hızını yükseltmek için tüp ısıtılmamalıdır. Kullanım hattından tüpe gaz geri kaçışmı engellemek için, kullanım hattı üzerinde geri döndürmesiz yana (check valve) takılı olmalıdır. Tüpteki gaz başka bir tüpe veya gaz sızdırmaz bir kaba aktarılmamalıdır. Tüpler fiziksel hasardan korunmalıdır.

Serin, kuru, iyice havalandırılan, yerlerde bulundurulmalı ve yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışlann uzağında tutulmamalıdır. Tüpler ahşap gibi yanıcı yapılarda bulundurulmamalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcaklığın 50°C’yi aşmaması gereklidir. Tüpler, düşme veya devrilmelerini önlemek için dik olarak ve sağlam şekilde depolanmalıdır. “İlk giren — ilk çıkar” sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmaları önlenmelidir. “SİGARA İÇİLMEZ” veya “AÇİKTA ATEŞ YAKİLMAZ” uyanlan depolama alanında veya kullanım alanında asılı bulundurulmalıdır. Depolama alanında veya kullanım alanında tutuşturma kaynağı bulunmamalıdır.

Gaz tüpleri için genel uyarı: Hiçbir zaman basınçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılmış) gaz tüpleri (LC ‘ler) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajında, minibüs içinde veya station wagon aracın içinde taşımamalıdır. Bir kaçak yangın, patlama, boğulma veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Havadaki oksijen seviyesinin %19.5’un altına düşmesine neden olabilecek yüksek konsantrasyonda gaz birikimini engellemek için havalandırma yapılmalıdır.

İşe uygun el, vücut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Urün kullanılırken sigara içilmemelidir.
7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki hali (gaz,sıvı,katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı (Hava=1)
0,07
Buharlaşma noktası
Ergime noktası
Kaynama Noktası (1 Atm'de)
-253 oC
Kritik Sıcaklık
-240 oC
Ph
Uygulaması yok
Çözünürlük (H20)
1,6 mg/1
Kendiliğinden tutuşma sıcaklıgı
570 oC
Koku ve Görünüm
Renksiz, kokusuz gazdır.
Patlama sınırları
Havanın ağırlıkça %4-74,5
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir.


 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.