ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ
Ürün Adı: Karbondioksit
Kimyasal Adı: Karbondioksit
Kullanım Alanı: Karbondioksit su içinde kolayca çözünerek hafif asidik solüsyona dönüşür. Bu yüzden genellikle mineral asitlere katılan suyun asiditesini ayarlamak için kullanılır. Çözünebilirliği sayesinde aynı zamanda bütün içeceklerin içinde köpük oluşması için seçilen bir üründür.
2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Par.Pat.
Tüzüğü
PEL
OSHA(2)
TLV-
ACGIH(3)
LD50 veya
LC50(5)
Karbondioksit
Förmül: CO2
Cas No: 124-38-9
99.9'dan
99.995'e
kadar
5000 ppm
MAK (1)
5000 ppm
TWA (4)
5000 ppm
TWA
30,000 ppm
STEL(6)
Uygulaması
Yok
(1) MAK: Kapalı işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada 8 saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak azami miktar
(2) PEL — QSHA: A.B.IJ Iş Güvenliği Işçi Sağlığı Işçi Sağlığı Idaresi’ nce Izin Verilen Maruz Kalınma Sınırı
(3) TLV — ACGIH: Amerika Devlet Sanayi Hijyeni Görevlileri Birliği, Eşik Sınır Değeri
(4) TWA: 8 saatlik işgünü boyunca maruz kalınabilecek ortalama miktar
(5) LD: Farelerde öldürücü miktar, LC: Farelerde öldürücü konsantrasyon
(6) STEL: 15 dakika boyunca maruz kalınabilecek azami miktar.
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI
Kokusuzdur, renksizdir, parlayıcı olmayan bir gazdır. Ortamdaki oksijen seviyesini %19.5 ‘in üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Karbondioksite maruz kalmak mide bulantısına ve solunum sorunlarına neden olabilir. Basınçlı gazdır. 50°C’nin altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.
4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI
Karbondioksit serebral vazodilatördür. Yüksek konsantrasyonlarda solumak, ani dolaşım yetersizliğine neden olup koma ve ölümle sonuçlanabilir. Düşük konsantrasyonlarda karbondioksitin mükerrer defalar solunmasının zararlı etkileri bilinmemektedir. Düşük konsantrasyonlardaki karbondioksit hızlı solunum ve başağnsına neden olabilir. Etkilenen kişi boğulduğunu farketmeyebilir.
KARBONDIOKSIDE AŞIRI MARUZ KALINAN TÜM VAKALARDA DERHAL TIBBI MÜDAHALE ZORUNLUDUR. KURTARMA PERSONELİNDE SOLUNUM CİHAZI BULUNMALIDIR. Etkilenen kişiye yardım edilerek gazla kirlenmemiş bir alana göturu imeli ve temiz hava soluması sağlanmalıdır. Etkilenen kişi sıcak tutulmalı ve dinlenmesi sağlanmalıdır. Gazla kirlenmiş alandan çabuk uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi uygulanmalıdır. Tıbbi yardım istenmelidir. Etkilenen kişi sıcak tutulmalı ve dinlenmesi sağlanmalıdır.
5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

Kuru karbondioksit aşındırıcı değildir ve tüm yapı malzemeleriyle birlikte kullanılabilir. Nem içeren karbondioksit, karbonik asit oluşması nedeniyle, genellikle aşındıncıdır. Nemli karbondioksit uygulamalarında, 316, 309 ve 310 paslanmaz çelikler, Hastelloy A, B C tipleri, ve Monel kullanılabilir. Demir nikel alaşımları aşınmaya karşı biraz duyarlıdır. Normal sıcaklıklarda, karbondioksit çoğu plastik ve elastomerle uyumludur.

İyi havalandırılan yerlerde kullanılmalıdır. Karbondioksit buharı havadan ağır olup çukur yerlerde birikir. Kullanım dışındayken, tüplerin kapakları takılı kalmalıdır. Vana herbir kullanımdan sonra ve tüp boşaldığmda kapatılmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydınlmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmalannda tüp arabaları kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum basıncından daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır.

Gaz tüpten doğrudan kullanılmamalıdır. Hiçbir şekilde, ürünün tüpten çıkış hızını yükseltmek için tüp ısıtılmamalıdır. Kullanım hattından tüpe gaz geri kaçışını engellemek için kullanım hattı üzerinde geri döndürmesiz yana (check valve) takılı olmalıdır. Tüpteki gaz başka bir tüpe veya gaz sızdırmaz bir kaba aktanlmamalıdır.

Tüpler fiziksel hasardan korunmalıdır. Serin, kuru, iyice havalandınlmış, yanıcılardan uzak yerlerde bulundurulmamalıdır ve yoğun trafık olan yerlerin ve acil çıkışlann uzağında tutulmalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcaklığın 50°C’i aşmaması gereklidir. Tüpler düşme veya devrilmelerini önlemek için dik olarak ve sağlam şekilde depolanmalidır. Boş ve dolu tüpler ayn tutulmalıdır. “Ilk giren-ilk çıkar” envanter sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmaları önlenmelidir.

Gaz tüpleri için genel uyarı: Hiçbir zaman basınçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılmış) gaz tüpleri (LC’ler) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajında, minibüs içinde veya station wagon aracın içinde taşımamalıdır Bir kaçak yangın, patlama, boğulma veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Havadaki karbondioksit oranını, maruz kalma sınırları içinde tutabilmek ve oksijen seviyesinin %19.5’un altına düşmesini önlemek için kullanım yerinde havalandırma yapılmalıdır.

Gözleri, yüzü ve deriyi, ürünle temastan koruyun.

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki Hali(gaz, sıvı, katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı(21o C ve1 Atm'de) (Hava=1)
0.906
Kaynama noktası(1 atm'de)
-78,5 oC
Kriktik Sıcaklık
30oC
Ergime Noktası
-56,6 oC
Yağ/su dağılım Katsayısı
Uygulaması yok
Çözünürlük
2000 mg/1
Ph
Uygulaması Yok
Koku ve Görünüm
Renksiz, Kokusuz gaz
Buhar basıncı (20oC)
57 ,3 bar
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir. 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.