ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ

Ürün Adı: Medikal Oksijen
Kimyasal Adı: Oksijen
Kullanım Alanı: Medikal uygulamada oksijen yaygın bir şekilde yaşam destekleyici olarak akut ve kronik akciğer hastalığı ve kalp rahatsızlığı olan hastalarda oksijenasyonu arttırmada ve zehirlenmiş hastalann tedavisinde kullanılır. Anestezi esnasında verilir. Oksijen aynı zamanda iyice kontrol edilmiş koşullar altında yüksek basınç odalarında da kullanılır.

2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Oksijen
Förmül: O2
Cas No: 07782-44-7
99.5 min.
Ürünün sınıflandırmasını etkileyecek bileşen ya da emprüte içermez.
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI

Sıkıştırılmış gazdır. Oksitleyicidir. Yanmayı destekler. Yanıcı malzemeler ile şiddetli reaksiyona girebilir.

%75’den yüksek konsantrasyonların devamlı solunması mide bulantısı, baş dönmesi, solunum zorluğu ve çırpınmaya neden olabilir.

4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI

Normal çalışma koşullarında oksijene aşırı maruz kalınması düşünülemez. Havada yüksek oksijen yoğunlukları yangın ve patlama tehlikesi içerir.
OKSIJENIN BASINÇ ALTINDA SOLUNDUGU TÜM VAKALARDA DERHAL TIBBI MÜDAHALEDE BULUNULMASI ZORUNLUDUR (örneğin: oksijen tüplü daima aygıtı). Tedavi edecek doktor, hastanın ‘hyperoxia’ geçiriyor olabileceği konusunda uyarılmalıdır.

5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

Medikal gazlar sadece medikal amaçlı kullanılmalıdır. Hiçbir zaman yağ ve gresle temas ettirilmemelidir. Basınç şokunu önlemek için tüp vanası yavaşca açılmalıdır. Bu gazla kullanılacak ekipman kullanım sıcaklığına, basıncına ve oksijene uyumlu olmalıdır.

Oksijen, sadece iyice havalandınlmış yerlerde kullanılmalıdır. Kullanım dışındayken, tüplerin kapakları takılı kalmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydınlmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmalannda tüp arabaları kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum basıncından daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde, ürünün tüpten çıkış hızını yükseltmek için tüp ısıtılmamalıdır. Tüpe geri dönüşü önlemek için çıkış hattı üzerinde geri döndürmesiz yana (check valve) kullanılmalıdır. Alev geri tepmesine karşı regülatör çıkışına bir alev tutucu takılmalıdır.

Tüpler, fiziksel hasara ve çalınmaya karşı korunmalıdır. Üstleri örtülü olarak, mümkünse içerde serin, kuru, iyice havalandınlmış, parlayıcı/yanıcı gaz ve maddelerden uzak yerlerde bulundurulmalı ve yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışlann uzağında tutulmalıdır. Diğer medikal ve endüstriyel gaz tüplerininde bulunduğu depolama alanlannda tüpler arasında fiziki ayrım yapılmalıdır. “ilk giren ilk çıkar” envanter sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmalan önlenmeli, dolu ve boş tüpler arasında fiziki ayrım yapılmalıdır. Acil servis tüplerin depolandığı yer konusunda bilgilendirilmelidir. “SİGARA İÇİLMEZ” ve “AÇIK ALEV KULLANİLMAZ” uyarıları depolama ve kullanım alanında asılı bulundurulmalıdır. Tüpler 50°C’m altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir. Silindir üzerindeki silik işaretlerin üzeri yeniden boyanmamalı ve etiket çıkartılmamalıdır.

Gaz kesinlikle tüpten başka bir tüpe veya kaba aktarılmamalıdır.

Gaz tüpleri için genel uyarı: Hiçbir zaman basınçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıklarda sıvılaştınimış) gaz tüpleri (LC’ler) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajında, minibüs içinde veya station wagon aracm içinde taşımamalıdır. Bir kaçak yangm, patlama, boğulma veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Havadaki oksijen seviyesinin %23.5’ in üstüne çıkmasına neden olabilecek gaz birikimini önlemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

İşe uygun el, vücut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki Durum (gaz,sıvı,katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı (Hava=1)
1.11
Ergime noktası
-219 oC
Kritik Sıcaklık
-118 oC
Kaynama Noktası
-183 oC

Yağ/su dağılıım katsayısı
Uygulaması yok

Çözünürlük (H20)
59mg/1
Ph
Uygulaması yok
Koku ve Görünüm
Renksiz, kokusuz gaz
 
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir. 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.