ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ

Ürün Adı: Metan, tüplü
Kimyasal Adı: Metan
Kullanım Alanı: Metan, doğal gazın ana bileşeni olup, biyolojik ürünlerin çürütülmesiyle atmosfere katılır. Doğal gaz ile çalışan cihazların yakma testinde, etanol, metil klorit, metin klorit, amonyak ve asetilen üretiminde ve çeşitli elektronik elemanlarda kullanılan yüksek kaliteli karbon siyahı elde etmekte kullanılır.

2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Metan
Förmül: CH4
Cas No: 74-82-8
100
11.07.1993 Tarih 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’ne göre tehlikeli madde olarak sınıfiandırılmıştır.
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI

Kokusuz, renksiz, son derece parlayıcı basınçlı gazdır Hava ile patlayıcı kanşımlar oluşturma tehlikesi vardır. Isı, kıvılcım ve alevden uzak tutulmalıdır. Basit boğucudur. Bu ürün oksijen içermez ve kapalı alanda yayılırsa, boğulmaya neden olabilir. Ortamdaki oksijen seviyesinin %19.5’in üzerinde olması sağlanmalıdır. 50°C’ın altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI

Yüksek konsantrasyonlarda solunması boğulmaya neden olabilir. Basit boğucuların neden olduğu oksijen yetersizliği hareketlerde yavaşlama ve bilinç kaybıyla sonuçlanabilir. Etkilenen kişi boğulduğunun farkına varmayabilir.

AŞIRI MARUZ KALINAN TUM VAKALARDA DERHAL TIBBİ MÜDAHALE ZORUNLUDUR. KURTARMA PERSONELİNDE SOLUNUM CİHAZI BULUNMALIDIR. Etkilenen kişiye yardım edilerek gazla kirlenmemiş bir alana götürülmeli ve temiz hava soluması sağlanmalıdır. Gazla kirlenmiş alandan çabuk uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi uygulanmalıdır. Hasta sıcak tutulmalı ve dinlenmesi sağlanmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.

5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

Elektrik sınıflandırması: Sınıf 1, Grup D

Depolama ve kullanım alanlarına “SİGARA İÇİLMEZ VE AÇIK ALEV KULLAMLMAZ”
yaz ılı uyan levhalan asılmalıdır. Depolama alanlarında tutuşturma kaynağı bulunmamalıdır. İyi havalandınlmış yerlerde depolanmalıdır. Tüpler; oksijen, klor ve diğer oksidanlardan uzakta depolanarak ya da tutuşmayan maizemelerden oluşan bariyer kullanılarak aynhnalıdır. Mümkünse tüpler üstü sundurmayla örtülmüş ve diğer binalarla bitişik olmayan yerlerde depolanmalıdır. Tüpler düşme veya devrilmelerini önlemek için dik olarak ve sağlam şekilde depolamalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcaklık 50°C’yi aşmamalıdın Dolu ve boş / tüpler ayn olarak depolanmalıdır. “İlk giren — ilk çıkar” envanter sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmaları önlenmelidir. Gaz, oksijen yetersizliğinden boğulmaya neden olabilir. Sadece iyice havalandınlmış yerlerde kullamlmalıdır. Isı, açık alev ve kıvılcımdan, yoğun trafik olan yerlerden ve acil çıkışlardan uzak tutulmalıdır. Tüp vanası her kullanımdan sonra ve tüp boşaldığında kapatılmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydınlmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmasında tüp arabaları kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum basmcından daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Tüp hiçbir şekilde ürünün tüpten çıkış hızını yükseltmek için ısıtılmamalıdır. Tüpe geri dönüşü önlemek için çıkış hattı üzerinde alev tutucu ve geri döndürınesiz yana (check valve) kullamlmalıdır. Kullanım basıncına, sıcaklığa ve ürüne uygun ekipman kullanılmalıdır. Yanıcı, yüksek basınçlı gazdır. Sadece kapalı sistemlerde kullanılmalıdır. Karşılaşılan sıcaklık ve basınca dayanmak için uygun dizaynda boru ve ekipman kullanılmalıdır. Elektrik donanımı ve kullamlan ekipmaftlar kıvılcım çıkartmaz ve patlama korumalı (ex-proof) olmalıdır. Tüplerin sızdırmazlık kontrolü için alev kullanılmamalıdır, kontrol sabunlu su ile yapılmalıdır. Kapak içersine sert bir cisim sokulmamalıdır, vanaya zarar verebilir ve sızdırmasma neden olabilir. Vana yavaşça açılmahdır. Vanamn açılması zor ise tedarikçi ile görüşülmelidir.

Gaz kesinlikle tüpten başka bir tüpe veya kaba aktanlmamalıdır. Kap içerisine su çekişi önlenmelidir. Gazın sisteme ilk verilişinden önce havanın sistemden tasfiye edilmesi gereklidir.

Gaz tüpleri için genel uyarı: Hiçbir zaman basmçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıldarda sıvılaştırılınış) gaz tüpleri (LC ‘ler) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajmda, minibüs içinde veya station wagon aracın içinde taşımamalıdır. Bir kaçak yangm, patlama, boğuhna veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Havadaki oksijen seviyesinin %19.5’un altına düşmesine neden olabilecek yüksek konsantrasyonda gaz birikimini engellemek için havalandırma yapılmalıdır.

İşe uygun el, vücut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki hali (gaz,sıvı,katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı (Hava=1)
0,6
Ergime noktası
-182 oC
Kaynama Noktası (1 Atm'de)
-161 oC
Kritik sıcaklık
-82 oC
Ph
Uygulaması yok
Kendiliginden tutuşma sıcaklığı
595 oC
Patlama sınırları
Havanın ağırlıkça %5-15
Çözünürlük (H20)
26 mg/1
Koku ve görünüm
Renksiz, kokusuz gaz
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir. 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.