ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ

Ürün Adı: Propan
Kimyasal Adı: Propan
Kullanım Alanı: İtici gaz olarak, yakıt, sınai soğutucu ve termostat dolumlannda kullanılır. İsmma ve ısıtma uygulamalan ile alevle kesme uygulamalarında kullanılır.

2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Par. Pat.
Tüzüğü
PEL-
OSHA (2)
TLV-
ACGIH(3)
LD50 veya
LC50(5)
Propan
Förmül: C3H8
Cas No: 74-98-6
95.00'dan 99.9 'a
kadar
Yoktur 1000 ppm Basit Boğucu Yoktur
(2) PEL-OSHA: A.B.D. İş Güvenliği İşçi Sağlığı Idaresi’nce izin verilen maruz kalınma sının.
(3) (4) TWA: 8 saatlik işgünü boyunca maruz kalınabilecek ortalama miktar.
(5) LD: Farelerde öldürücü miktar,
     LC: Farelerde öldürücü konsantrasyon.

11.07.1993 Tarih 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ‘ne göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmıştır.

3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI

Acil durum gözden geçirmesi
Renksiz parlayıcı gazdır. Suni olarak kokulandırılmıştır Isı, kıvılcım ve alevden uzak tutulmalıdır. Basit boğucudur. Bu ürün oksijen içermez ve kapalı alanda sızarsa, boğulmaya neden olabilir. Ortamdaki oksijen seviyesinin % 19.S’in üzerinde olması sağlanmalıdır. Basit hidrokarbonlar yüksek miktarlarda tahrişe ve merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olabilir. Ürün basınç altındaki Tüpler 50°C’ nin altmda kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

Göze etkileri
Ürün, oda sıcaklığında gaz halinde olduğundan göze olumsuz bir etki beklenmez. Sıvı propan ile temas geçici tahrişe neden olabilir.

Deriye etkileri
Ürün, oda sıcaklığında gaz halinde olduğundan deriye olumsuz bir etki beklenmez.

Yutma etkileri
Ürün, oda sıcaklığında gaz halinde olduğundan, yutma olasılığı yoktur.

Solunuma etkileri
Ürün, pek toksik sayılmaz. Basit hidrokarbonlar yüksek miktarlarda olduklarında gözleri, mukoza zannı ve solunum sistemini tahriş edebilir. Basit boğucularm neden olduğu oksijen yetersizliği belirtilen etkileri içerir: Hızlı solunum, idrakte azalma, adale koordinasyonunda bozukluk, yanlış karar verme, tüm algılamalarda azalma, duygusal dengesizlik ve yorgunluk. Boğulma etkisi ilerledikçe, mide bulantısı, kusma, yere yıkılma ve bilinç kaybı olabilir, daha sonra kasılma, koma ve ölümle sonuçlanabilir.

Gebelik sırasında oksijen yetersizliğinin insanlarda ve deney hayvanlarında anormal gelişmelere neden olduğu görülmüştür.

Gaza maruz kalındığında ağırlaşan tıbbi durumlar
Bilinmiyor.

4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI

Gözler
Doktora danışmadan göze merhem veya yağ suni lmemelidir. Ağn varsa, hasta teşhis ve tedavi için bir göz hastalıklan uzmanına götürülmelidir.

Deri
Gerek yok.

Yutma
Ürün oda sıcaklığmda gaz halinde olduğu için yutma olasıhğı çok düşüktür. Yutulması halinde hemen bir hastahaneye götürülmelidir.

Solunum
Aşırı maruz kalınan tüm vakalarda derhal tıbbi müdahale zorunludur. Kurtarma personelinde solunum cihazı bulunmalıdır. Etkilenen kişiye yardım edilerek gazla kirlenmemiş bir alana götürülmeli ve temiz hava soluması sağlanmalıdır. Gazla kirlenmiş alandan çabuk uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi uygulanmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.

5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

Elektrik sınıflandırması: Sınıf 1, Grup B

Propan sistemiyle ilgili tüm hatlar ve donanım topraklarımalı ve hat üzerinde flanş gibi süreksizlik noktalarında iletkenliği sağlamak için köprüleme yapılmalıdır. Tüm donanım kıvılcım çıkartmaz ve patlama-korumalı (explosion-proof) olmalıdır.

Depolama ve kullanım alanlarına “SİGARA IÇILMEZ” ve “AÇIK ALEV KULLANILMAZ” yazılı uyan levhalan asılmalıdır. Depolama alanlannda tutuşturma kaynağı bulunmamalıdır.

Propan sadece iyice havalandınimış yerlerde kullanılmalıdır. Tüp valfi her kullanımdan sonra ve tüp boşaldığında kapatılmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydırılmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmasmda tüp arabalan kullanılmalıdır Tüpler, tüp dolum basıncından daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Tüp hiçbir şekilde uru nün tüpten çıkış hızını yükseltmek için ısıtılmamalıdır. Tüpe geri dönüşü önlemek için çıkış hattı üzerinde alev tutucu ve geri döndürmesiz yana (check valve) kullanılmalıdır.

Oksijenle kesme ve kaynak işleminde kullanılan propan hortumunun hamlaca bağlı ucuna geri döndürmesiz yana (check valve), basmç düşürücüye bağlı ucuna ergiyen metal tapalı alev tutucu takılmalıdır. Aym donanım oksijen hortumunun iki ucuna da takılmalıdır. Bu yöntemle, çok sıkça rastlanan alev geri tepmesi olayı önlenmiş olur. Gaz kesinlilde tüpten başka bir tüpe veya kaba aktarılmamalıdır.

Tüpler fiziksel hasardan korunmalıdır. Serin, kuru, iyice havalandırılmış, parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak, yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışlann uzağında tutulmalıdır. Mümkünse tüpler üstü sundurmayla örtülmüş ve diğer binalarla bitişik olmayan yerlerde depolanınalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcaklık 50°C’yi aşmamalıdır. Tüpler düşme veya devrilmelerini önlemek için dik olarak ve sağlam şekilde depolamalıdır. “Ilk giren — ilk çıkar” envanter sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmalan önlenmelidir.

Gaz tüpleri için genel uyarı: Hiçbir zaman basınçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılmış) gaz tüpleri (LC’ler) kapah bir alanda, örneğin otomobil bagajında, minibüs içinde veya station wagon aracm içinde taşımamalıdır. Bir kaçak yangm, patlama, boğulma veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Gazın bir yerde birikmesini engellemek için yerel havalandırma, parlayıcı karışımlann oluşmasını önlemek için genel havalandırma yapılmalıdır. Düşük miktarlarla çalışırken bir havalandırma fanına bağlı davlumbaz kullanılabilir. Urün sürekli aynı yerde kullanılıyorsa ve kaçak yapma olasılığı varsa o alandaki tüm elektriki donanım parlayıcı ortamlarda kullanılan cinsten olmalıdır. Bunun için ilgili elektrik standartlarına bakılmalıdır.

İşe uygun el, vücut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki hali (gaz,sıvı,katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı (21°C ve 1 Atm'de) (Hava=1)
1.5
Kaynama noktası
-42.04 °C
Ergime Noktası
-188 °C
Kritik nokta
96.67 °C, 45.5 bar
Parlama Noktası
-104 °C
Çözünürlük (H20)
75 mg/1
Koku eşiği
Uygulaması yok
Koku ve Görünüm
Renksiz, özel olarak kokulandırılmış
Patlama Sınırları
Havanın ağırlıkça %2.2 - 9.5
Kendiliğinden tutuşma sıacklığı
470 °C
Buhar basıncı (20°C'de)
8.3 bar
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir.


 
 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.