ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ
Ürün Adı: Oksijen, Basınçlı Gaz Halinde
Kimyasal Adı: Oksijen
Kullanım Alanı: Oksijen demir ve çelik üretiminde ergitmenin hızlandırılmasında, enerji optimizasyonunda kullanılır. Ayrıca diğer birçok endüstri uygulamasında oksidasyon işlemlerinde kullanılmaktadır. Yanıcı gazlar ile karıştırıldığında, kaynak, kesme ve metal işleme için gerekli ısı kaynağını sağlar. Demir-dışı metal üretim tesislerinde, döner fırınlarda, kağıt fabrikalarında ve cam üretiminde fırın veya brülörle kullanımı sayesinde üretim ve verim artışı yanısıra, çevreyi kirletici yanma yan ürünlerinde önemli azalmalar sağlanmaktadır.
2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Oksijen
Förmül: 02
Cas No: 7782-44-7
20-100
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI
Sıkıştırılmıştır gazdır. Oksitleyicidir. Yanmayı destekler. Yanıcı malzemeler ile şiddetli reaksiyona girebilir. 50 C'nin altında kullanılmamalı ve muhafaza edilmedilir. %75'den soguk konsantrasyonların devamlı solunması mide bulantısı, baş dönmesi, solunum zorluğu ve çırpınmaya neden olabilir.
4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI
Normal çalışma koşullarında oksijene aşırı maruz kalınması düşünülemez. Havada oksijen yoğunlukları yangın ve patlama tehlikesi içerir.OKSİJEN BASINÇ ALTINDA SOLUNDUĞU TAM VAKALARDA DERHAL TIBBI MÜDAHALERDE BULUNULMASI ZORUNLUDUR (örneğin: oksijen tüplü dalma aygıtı). Tedavi edecek doktor, hastanın 'hyperoxia' geçiriyor olabileceğini konusunda uyarılmalıdır.
5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA
Kuru oksijen aşındırıcı değildir ve 'oksijen uyumlu' tüm yapısal malzemelerle kullanılabilir. Oksijen metal oksitlere neden olur ve bunlar nem ile birleşirse malzemeler koruyucu rollerini (pas oluşması) kaybederler. SO2, C12, tuz vb. maddeler, nem ile oksijenli ortamda (örnegin;hava) metallerin paslanması hınını arttırır. Karbon ve düşük kalay klasmanda düşük kabul edilebilir. Yüksek basınç uygulamalarında paslanmaz çelikler,bakın ve bakır alaşımlarının yanısıra, nitek ve nitek alaşımları, pirinç bakır, silikon alaşımları, Monel, Inconel ve kurşun kalay alaşımları iyi conta malzemeeridir. Teflon, teflon kopmozitleri veya lef-F tercih edilen metalik olmayan conta malzemeleridir.

Hiçbir zaman yağ ve gresle temas ettirilmemelidir. Oksijen, pnömatik donanım basınçlı hava yerine kullanılmalıdır. bu tip sistemler gnellikle alevlenebilir yağlar içerir. Oksijen içerecek olan donanım 'oksijen kullanımı için temizlenmiş' olmalıdır. Kullanım koşullarının oksijene uygunluğunu doğrulamak için tedarikçi ile temas edilmesi gerekmektedir.

Müşteri sahasındaki sabit tanklar tank imalatçısının bu LİNDE'nın talimatlarına uygun kullanılmalıdır. Bu tankları olarılmamalı, ayarlarında değişiklik yapılmamalıdır. eğer kabın çalışmasında bir bozukluk veya başka bir tip operasyon problemi varsa, derhal en yakın LİNDE birimi ile temasa geçilmelidir.

Oksijen, sadece iyice havalandırılmış yerlerde kullanılmalıdır. kullanım dışındayken, tüplerin kapakları takılı kalmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kayrıdılmamalı veya yavuarlanmamalıdır. Tüplerin tüp dolum basıncından daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde, ürünün tüpten çıkış hızını yükseltmek için tüp ısıtılmamalıdır. Tüpe geri dönüşü önlemek için çıkış hattı üzerinde geri döndürmesiz vana (check valve) kullanılmalıdır. Alev geri tepmesine karşı regülatör çıkışına bir alev tutucu takılmalıdır.

Tüpler, fiziksel hasardan korunmalıdır. Serin,kuru,iyice havalandırılmış, parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak yerlerde bulundurulmalı ve yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışların uzağında tutulmalıdır. 'ilk giren ilk çıkar' envanter sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmaları önlenmelidir. 'SİGARA İÇİLMEZ' ve 'AÇIK ALEV KULLANILAMAZ' uyarıları depolama alanında veya kullanım alanında asılı bulundurulmalıdır. Depolama ve kullanım alanlarında tutuşturma kaynağı bulunmamalıdır.

Gaz tüpleri için genel uyarı: hiçbir zaman basınçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılmış) gaz tüpleri (LC'ler) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajında, minibüs içinde veya station wagon aracın içinde taımamalıdır. Bir kaçak yangın, patlama, boğulma veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA
Havadaki Oksijen seviyesinin %23.5'in üstüne çıkmasına neden olabilecek gaz birikimini önlemek için ortamın havalandırılması sağlanmalıdır. İşe uygun el, vucut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki durum(gaz, sıvı, katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı (hava=1)
1.1
Ergime noktası
-219oC
Kritik Sıcaklık
-118oC
Kaynama noktası
-219oC
Yağ/su dağılım katsayısı
Uygulaması ok
Çözünürlük (H20) Ph
Uygulaması yok
Koku ve görünüm
Kokusuz, renksiz gaz
 
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir.


 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.