ANASAYFA KURUMSAL PROFİL ÜRÜNLER HIZLI SİPARİŞ FORMU SERTİFİKALAR İLETİŞİM
 
Sın ai Gazları
:: Oksijen
:: Azot
:: Argon
:: Asetilen
:: Corgon
:: Karbondioksit
:: Amonyak
:: KuruHava
:: Hidrojen
:: Helyum
:: Propan
:: Varigon
:: Cronigon
Med ikal Gazlar
:: Medikal Oksijen
:: Azot Protoksit
Öze l Gazlar
:: Etilen Oksit
:: Metan Gazı
:: Özel Karışımlar
Gıd a Gazları
:: Gıda Gazları
Gaz  Ekipmanları
:: Regülatörler
:: Emniyet Ekipmanları
:: Balon Şişirme Aparatı
:: Kaynak Telleri
:: Hortumlar
:: Kesme Ve Kaynak Setleri
:: Diğer Ekipmanlar
1 KİMYASAL ÜRÜN KİMLİĞİ

Ürün Adı: Varigon
Kimyasal Adı: Helyum, Argon ve C02 kanşımı
Kullanım Alanı: Paslanmaz çelik kaynağı (Mig/Mag), tekstil, gıda ve ilaç sektöründeki kanştırıcı ve depolayıcı tanklarm üretiminde, özel amaçlı tekne ve gemilerde gövde yapımı ve dekoratif amaçlı parça üretiminde kullanılır. Heliark 2, Heliark 3 ve Heliark 5: Aluminyum ve bakır (Mig/Mag ve Tig), Paslanmaz çelik (Tig) kaynaklarında kullanılır. Heliark 1 ve 101 ‘in kullanım alanlarma ek olarak yüksek gerilim sistemleri için üretilen trafolarda kullanılan bakır ve alüminyum parçaların kaynatılmasmda kullanılır

2 BİLEŞİM, BİLEŞENLER İLE İLGİLİ BİLGİ
Bileşen %
Hacim
Helyum
Förmül: He
Cas No: 7440-59-7
99.999 min.
(1) MAK: Kapalı işyeri havasında bulunmasma müsaade edilen ve orada 8 saat çalışacak olanlarm sağlıklannı bozmayacak azami miktar
(2) PEL — QSHA: A.BJJ İş Güvenliği İşçi Sağlığı İşçi Sağlığı İdaresi’ nce izin Verilen Maruz Kalınma Sınırı
(3) TLV—ACGİ}l: Amerika Devlet Sanayi Hijyeni Görevlileri Birliği, Eşik Sınır Değeri
(4) TWA: 8 saatlik işgünü boyunca maruz kalınabilecek ortalama miktar
(6) STEL: 15 dakika boyunca maruz kalınabilecek azami miktar.
3 TEHLİKENİN TANIMLANMASI

Kokusuzdur, renksizdir, alev alma özelliği yoktur, basit boğucudur. Bu ürün , kapalı bir alanda yayılırsa boğulmaya neden olabilir. Ortamdaki oksijen seviyesinin %19.5 üzerinde olması sağlanmalıdır. Basınçlı gazdır. 5O°C’nin altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

4 İLK YARDIM VE UYGULAMALARI

Yüksek konsantrasyonlarda solunması boğulmaya neden olabilir. Basit boğuculann neden olduğu oksijen yetersizliği hareketlerde yavaşlama ve bilinç kaybıyla sonuçlanabilir. Etkilenen kişi boğulduğunun farkına varmayabilir. Aşın maruz kalınan tüm vakalarda derhal tıbbi müdahale zorunludur. Kurtarma personelinde solunum cihazı bulunmalıdır. Etkilenen kişiye yardım edilerek gazla kirlenmemiş bir alana göturu lmeli ve temiz hava soluması sağlanmalıdır. Etkilenen kişi sıcak tutulmalı ve dinlenmesi sağlanmalıdır. Gazla kirlenmiş alandan çabuk uzaklaşmak çok önemlidir ve eğer nefes alma durursa suni solunum ve oksijen takviyesi uygulanmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.

5 KULLANMA VE DEPOLOLAMA

İyi havalandınlan yerlerde kullanılmalıdır. Kullanım dışındayken, tüplerin kapaklan takılı kalmalıdır, yana her kullanımdan sonra ve tüp boşalınca kapatılmalıdır. Tüpler sürüklenmemeli, kaydınlmamalı veya yuvarlanmamalıdır. Tüplerin taşınmasında tüp arabaları kullanılmalıdır. Tüpler, tüp dolum basmcmdan daha düşük basınçta çalışan boru veya tesisata bağlanacak ise basınç düşürücü regülatör kullanılmalıdır. Gaz tüpten doğrudan kullanılmamalıdır. Hiçbir şekilde, ürünün tüpten çıkışmm hızını yükseltmek için tüp ısıtılmamalıdır.

Kullanım hattından tüpe gaz geri kaçışını engellemek için kullanım hattı üzerinde geri döndürmesiz yana (check valve) takılı olmalıdır. Tüpteki gaz başka bit tüpe veya gaz sızdırmaz bir kaba aktarılmamalıdır.

Tüpler, fiziksel hasardan korunmalı, Serin, kuru, iyice havalandınlmış, parlayıcı ve yanıcı maddelerden uzak yerlerde bulundurulmalı ve yoğun trafik olan yerlerin ve acil çıkışlann uzağında tutulmalıdır. Tüplerin depolandığı yerde sıcaklığın 50°C’yi aşmaması gerekir. Tüplerin düşme veya devrilmelere karşı dik ve sabitleyerek depolanmahdır. “ilk giren ilk çıkar” envanter sistemi kullanılarak dolu tüplerin uzun zaman depoda kalmaları önlenmelidir. Depolama veya kullanım alanlannda tutuşturma kaynağı bulunmamalıdır.

Gaz tüpleri için genel uyarı: Hiçbir zaman basınçlı gaz tüpleri veya kriyojenik (çok düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılmış) gaz tüpleri (LC’ler) kapalı bir alanda, örneğin otomobil bagajında, minibüs içinde veya station wagon aracın içinde taşınmamalıdır. Bir kaçak yangın, patlama, boğulma veya zehirlenmeye neden olabilir.

6 MARUZ KALMA KONTROLLERİ, KİŞİSEL KORUNMA

Havadaki oksijen seviyesinin %19.5’un altma düşmesine neden olabilecek yüksek konsantrasyonda gaz birikimini engellemek için havalandırma yapılmalıdır.

İşe uygun el, vücut ve yüzü koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

7 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziki hali (gaz,sıvı,katı)
Gaz
Gazın özgül ağırlığı (Hava=1)
0,45-1.07
Buharlaşma noktası
Uygulaması yok
Kaynama Noktası (1 Atm'de)
Uygulaması yok
Üçlü nokta
Yok
Ph
Uygulaması yok
Özgül Ağırlık
Uygulaması yok
Yağ/su dağılım katsayısı
Uygulaması yok
Çözünürlük (H20)
Çok Düşük
Koku eşiği
Uygulaması yok
Koku ve Görünüm
Renksiz, kokusuz gaz
 
8 DİĞER BİLGİLER

Linde'a ait basınçlı gaz tüpleri Linde A.Ş 'nin açık yazılı izni olmadan başka bir kuruluş tarafından tekrar doldurulamaz.

Sözlü Olarak verilmiş ve ima edilmiş garantilerin reddedilmesi

Bu belgenin hazırlanışında mümükün olduguna özen gösterilmesine rağmen

LİNDE A.Ş. olarak hernangi bir garanti verilmeesi ve burada bulunan bilglerin dogru ve eksiksiz olmalarına ilişkin bir iddiada bulunulması söz konusu degildir. Bu bilgilerin kullanıcılara uygunlugu ile ilgili veya kullanımından dogan sonuçlardan dolayı LİNDE A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez. Gerçek ve/veya tüzel kişiler buradaki bilgileri kendi özel amaçlarına uygunlugu konusunda kendileri karar vermelidir. 
Tüm Hakları Saklıdır. 2008 MERİH TİCARET
Sitede Bulunanlar içeriklerin tamamı MERİH TİCARET'e aittir. Bu içeriklerin izin alınması veya kaynak gösterilmesi kesinlikle yasaktır.
Her Türlü Soru ve Önerileriniz için: bilgi@merihticaret.com.tr
 Bu site en iyi internet explorer 6 ve 1024 x 768 çözünürlükte görüntülenir.